Interreg Europe i opptak

 

Over 800 personer tok turen til Bologna for å få med seg lanseringen av Interreg Europe-programmet. Samtidig fulgte mer enn 1000 personer i hele Europa det hele fra PC-skjermer, nettbrett og mobiler.

Les mer: Interreg Europe satser sosialt

Nå kan du få med deg hele den første dagen av lanseringskonferansen «Europe, let’s cooperate!». I løpet av sendingen får du vite alt som er verdt å vite om innholdet i det nye programmet.

Det interregionale samarbeidsprogrammet Interreg Europe er en videreføring av Interreg IVC. Programmet omfatter regioner i EUs 28 medlemsland, samt Norge og Sveits. Som tidligere er programmets overordnede formål at regionene skal utveksle erfaringer og overføre «god praksis».

I programforslaget defineres fire hovedprioriteringer:

• Kunnskap, teknologisk utvikling og innovasjon
• Konkurransekraft i små og mellomstore bedrifter
• Lavkarbon-økonomi
• Miljø- og ressurseffektivitet

Les mer: Programforslag klart

Den første utlysningen av prosjektmidler finner sted i april 2015, med søknadsfrist i september samme år. Endelig beslutning av prosjektsøknadene forventes å foreligge i mars 2016. Den første utlysningen i Interreg Europe-programmet er åpen for alle fire tematiske mål, og det er ingen geografiske restriksjoner på partnerskapene utover minimumskravet på partnere fra minst tre land (hvorav to er EU-medlemmer). Bred geografisk dekning teller imidlertid positivt når søknadene skal evalueres i løpet av høsten og vinteren neste år.

Blant de som er berettiget til prosjektstøtte finner en både offentlige myndigheter, universiteter, FoU-institusjoner, interesse- og bransjeorganisasjoner og lignende (private non-profit). Norske aktører mottar 50% medfinansiering og kan være Lead partnere på lik linje med EU. Opp til en tredjedel av det totale programbudsjettet på 359 millioner Euro (ERDF) er tilgjengelig i første søknadsrunde, og samme fordeling gjelder for de norske midlene.

Interreg Europe dekker 4 751 258 kvadratkilometer og omfatter 504 315 346 innbyggere i 28 EU-land, Sveits og Norge.
Interreg Europe dekker 4 751 258 kvadratkilometer og omfatter 504 315 346 innbyggere i 28 EU-land, Sveits og Norge.

https://youtu.be/MVNmjRBEqBg

Høydepunkter fra Bologna. Video: Interreg Europe