Til Brussel for å lære

Reisen skjedde i forbindelse med den 12. utgaven av Open Days i Brussel, som i år samlet rundt 6000 besøkende fra alle kanter av Europa. I forbindelse med storarrangementet gikk også sluttmarkeringen for Interreg C-prosjektene CASA og INNOVAge av stabelen. Prosjektene tar for seg regionenes erfaringsutveksling om bruk av telemedisin, og hvordan piloter og fullskala bruk av teknologi kan gi en oppdatert helse- og omsorgspolitikk.

Deling gir bedre resultater

– Utfordringene er de samme over hele Europa. Jeg er imponert over de spanske regionene, som er langt framme og har massive satsinger på helseteknologi. Til sammenligning er norske regioner små, og hos oss trenger vi løsninger og systemer som er landsdekkende, forteller Ronny Bjørnevåg, som er fagutvikler for velferdsteknologi og telemedisin i det interkommunale samarbeidet Helsenettverk Lister. Han hadde tatt turen til sluttkonferansen i Brussel sammen med prosjektkoordinator Marianne Holmesland.

– Det er nyttig å få mer innblikk i situasjonen i regionene som har deltatt i prosjektene. Erfaringsdeling gjennom slike prosjekter gir bedre måloppnåelse, sier Holmesland.

Interreg-resultater videreføres

Utsendingene fra Sørlandet, som begge er spesialistsykepleiere, benyttet også anledningen til å bygge nettverk blant helsefagfolk fra andre deler av Europa. Blant annet ble det gjort avtale om besøk i Eindhoven i Nederland, hvor man i likhet med de skandinaviske landene vektlegger brukererfaringer og –holdninger; både blant eldre og kronikere, og hos deres pårørende.

Agderfylkene deltar sammen med en rekke andre europeiske regioner i CORAL-nettverket (Community of Regions for Assisted Living), som samarbeider for gjensidig læring og utrulling av velferdsteknologi. Partnerne fra CASA og INNOVAge-prosjektene ønsker at intensjonene og resultatene fra disse skal videreføres gjennom CORAL-nettverket.