Tilbake

Prioriterer økonomisk vekst

Den nye Europakommisjonen ledes av Jean-Claude Juncker fra Luxembourg.

Lørdag 1. november startet den nye Europakommisjonen offisielt sin funksjonstid.

Den nye Europakommisjonen ledes av Jean-Claude Juncker, og skal sitte fram til 31. oktober 2019. Hovedbudskapet i Junckers program er at den nye kommisjonen aktivt vil iverksette tiltak og reformer som på en sosialt rettferdig måte stimulerer til økt vekst og sysselsetting i Europa.

Tilbake