Prioriterer økonomisk vekst

Den nye Europakommisjonen ledes av Jean-Claude Juncker, og skal sitte fram til 31. oktober 2019. Hovedbudskapet i Junckers program er at den nye kommisjonen aktivt vil iverksette tiltak og reformer som på en sosialt rettferdig måte stimulerer til økt vekst og sysselsetting i Europa.