Nytt innhold fra ØKS

Interreg Øresund-Kattegat-programmet (ØKS) går i likhet med de andre programområdene inn i en ny periode, som strekker seg fram til 2020. Med den nye perioden kommer nye tematiske innretninger og innsatsområder. I den forbindelse relanserte ØKS-sekretariatet tidligere denne uken programmets nettside, med ny logo, nytt design – og ikke minst nytt og nyttig innhold.

Nytt og nyttig

På den nye nettsiden kan du lese mer om dine muligheter for å søke støtte til prosjekter i ØKS-regionen. Under seksjonene «søke», «gjennomføre» og «avslutte» vil det etter hvert legges inn informasjon og nyttige tips om de ulike fasene i et Interreg-prosjekt.

Nettsiden har også flere nye funksjoner, som en egen norsk-svensk-dansk ordliste og en seksjon med blanketter og andre nyttige verktøy for alle som er i startfasen av et grenseregionalt samarbeidsprosjekt. Det er også mulig å gjennomføre en hurtigtest for å finne ut om et ØKS-samarbeid er det riktige for ditt prosjekt.

143,4 mill. euro i ny periode

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak gir støtte til grenseregionale samarbeidsprosjekt som utvikler samfunnet innenfor satsingsområdene innovasjon, grønn økonomi, transport og sysselsetting. Programmets geografiske nedslagsfelt dekker fire regioner i Danmark (Hovedtaden, Sjælland, Midtjylland og Nordjylland), tre svenske län (Skåne, Halland og Västra Götaland) og åtte fylker i Norge (Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Programmet finansieres over EUs strukturfond for regional utvikling med 127,6 millioner euro for hele prosjektperioden. I tillegg bidrar Norge med 15,8 millioner euro.

ØKS-programmet dekker fire regioner i Danmark, tre svenske län og åtte fylker i Norge.
ØKS-programmet dekker fire regioner i Danmark, tre svenske län og åtte fylker i Norge.
Med en ny programperiode kommer det også en ny logo.
Med en ny programperiode kommer det også en ny logo.