Første utlysningsrunde avsluttet

Det viser en oversikt over det totale antallet prosjektsøknader som kom inn i forbindelse med den første utlysningsrunden for prosjektstøtte under VB-programmet Nordlig Periferi og Arktis (NPA). Av de fire «norske» søknadene retter tre seg mot innsatsområde 1 (innovasjon), mens den siste retter seg mot innsatsområde 2 (entreprenørskap og konkurransekraft).

Les mer: Fakta om NPA 2014 – 2020

I alt kom det inn 20 søknader fra Finland, Sverige, Norge, Skottland, Nord-Irland, Irland og Island.

Den første utlysningsrunden ble avsluttet mandag. NPAs overvåkningskomite annonserer godkjente prosjekt 10. februar 2015.