Forstår du hva naboen sier?

Hvorfor ender så mange svenske ord på -s? Og hvorfor betyr ikke «grine» det samme på norsk, svensk og dansk? De språklige snubletrådene er i det hele tatt mange langs landegrensene som skiller skandinaviske naboer fra hverandre. Det som er sikkert er at det å forstå hva den andre sier er en forutsetning for godt samarbeid. Det gjelder ikke minst i grenseregionale samarbeidsprosjekter i Interreg-regi, hvor nordmenn, dansker og svensker i felleskap gjør Skandinavia til en bedre plass å bo.

Les mer: Språkmøte ved grensen

Nå har radioprogrammene Språkteigen i Norge, Språket i Sverige og Sproglaboratoriet i Danmark lagt ned en felles innsats for å nøste opp i språkfloken. De tre språkprogrammene har samlet sine aller «sejeste» eksperter for å svare på spørsmål fra lyttere i de tre landene.

I programmet får vi også høre at nordmenn, svensker og dansker forstår hverandre dårligere enn tidligere. Løsningen er likevel enkel: Gjennom å kommunisere og samarbeide med naboen overvinnes språkbarrierene i løpet av få uker.

Hør Språkteigen her.

Lyssna på Språket här.

Lytt til Sproglaboratoriet her.