Statsbudsjettet: Opprettholder trykket

Det er klart etter at Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2015 onsdag. I budsjettforslaget framkommer det at den midlene som skal ivareta Norges deltagelse i Interreg V blir den samme i 2015 som i 2014.

For fylkene betyr det en skjønnsmessig fordeling på 71,28 millioner kroner.