Tilbake

Ser verdien i Interreg

Arve Knutsen er fylkesråd for næring i Nordland. Foto: Linda Charlotte Gjerstad.

Interreg-samarbeidet er en Sareptas krukke for prosjektdeltakere i Nordland, mener fylkesråd for næring Arve Knutsen.

Det er konklusjonen etter seminaret «Nordland og EU – ny programperiode, nye muligheter», som gikk av stabelen i Bodø tirsdag. Seminaret markerte oppstarten for den nye programperioden (Interreg V, 2014 – 2020), samtidig som man benyttet anledningen til å dele erfaringer fra forrige periode.

Fylkeskommunen er tett på

– Interregsystemet er et viktig nettverk. Det er en god finansieringskilde med stor kunnskap som omfatter både enkeltmennesker, organisasjoner og forvaltning i de geografiske områdene som de dekker, sa Arve Knutsen, fylkesråd for næring i Nordland, i sin åpningstale.

Det er fylkeskommunene som har forvaltningsansvaret for den norske deltagelsen i Interreg A-programmene.

– Det innebærer at fylkeskommunene i stor grad har kunnet bidra til utformingen av de nye programmene. Selv om vi ikke er EU-medlemmer kjenner vi oss godt igjen i programmene, og de henger godt sammen med fylkeskommunens egne styringsdokumenter, sa Knutsen, som gleder seg over at norsk Interreg-deltagelse fortsatt skal være en viktig del av norsk regionalpolitikk.

Store forventninger

Fylkesråden har også forventninger til mer aktiv deltakelse fra private bedrifter i den nye perioden.

– Det skal bli spennende å se hvordan dette vil skje i praksis, og hvordan en vil legge til rette for de små og mellomstore bedriftene. Det er slike bedrifter vi har flest av i vår landsdel, understreket Knutsen.

– Interregsamarbeidet har gitt oss mange spennende resultater, sa Knutsen, som viste til IVC-prosjektet LOCFOOD som selve stjerneeksempelet på et vellykket Interreg-prosjekt. Nordland fylkeskommune er leadpartner i prosjektet, som ser på produksjon av kortreist mat som katalysator for lokal næringsutvikling.

Les mer: Nordland første norske leadpartner i IVC.

Næringsråden i Nordland har tydelige forventninger til den nye perioden, som kan bli en Sareptas krukke for prosjektdeltakerne i fylket.

– Vi fanger opp nye impulser utenfra, vi får ny kunnskap, nye nettverk og ny kapital, vi tilpasser oss internasjonale endringer og trender, og oppdager nødvendigheten av våre egne tankemønster. Sist men ikke minst er vi med å legger til rette for nye bedriftsideer og nye arbeidsplasser, sa Knutsen.

Ny og nyttig informasjon

Programdirektør for Interreg Nord, Iiris Mentyranta, belyste i sin innledning temaer og innsatsområder for den nye programperioden. Representanter fra de forskjellige programmene fulgte opp med å presenter nyheter innenfor Interreg-programmene som dekker Nordlalotten:

• Interreg
• Botnia Atlantica
• Nordlig Periferi og Arktis
• Østersjøprogrammet

Programdirektør for Interreg Nord, Iiris Mentyranta. Foto: Linda Charlotte Gjerstad
Programdirektør for Interreg Nord, Iiris Mentyranta. Foto: Linda Charlotte Gjerstad
Fra venstre: Ann-Iren Sæternes (Østensjøprogrammet), Jan Martin Solstad (Kolartic/ENPI), Ian Jawahir (Nord), Lena Torgersen (Nordlig Periferi og Arktis) og Gunnhild Aasmoe (Botnia Atlantica).
Fra venstre: Ann-Iren Sæternes (Østensjøprogrammet), Jan Martin Solstad (Kolartic/ENPI), Ian Jawahir (Nord), Lena Torgersen (Nordlig Periferi og Arktis) og Gunnhild Aasmoe (Botnia Atlantica).

Kontakt

 • Jawahir, Ian

  Troms fylkeskommune

  +47 777 88 168

  Send e-post

  Kontaktperson, delområde Nord og Sapmi

 • Gunnhild Aasmoe

  Nordland fylkeskommune

  75 65 03 51

  90 29 95 20

  Send e-post

  Kontaktperson for Botnia-Atlantica

 • Trønsdal, Sidsel

  Nord-Trøndelag fylkeskommune

  +47 74 11 10 55

  +47 924 53 163

  Send e-post

  Kontaktperson Interreg Sverige-Norge og Interreg VA Nord/Sápmi, sørsamisk område.

 • Thorgersen, Lena

  Nordland fylkeskommune

  +47 975 49 698

  Send e-post

 • Solstad, Jan Martin

  Finnmark fylkeskommune

  +47 78 96 31 23

  +47 414 50 550

  Send e-post

  Kontaktperson for naboskapsprogrammet Kolarctic ENPI CBC og Nord-programmet

 • Sæternes, Ann Irene

  Østlandssamarbeidet

  +47 61 28 93 53

  +47 958 32 758

  Send e-post

  Koordinator for Interreg VB Østersjøprogrammet (Baltic Sea Region)

 • Lisbeth Nylund

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  +47 22 24 70 06

  +47 90 97 71 73

  Send e-post

  Medlem i overvåkingskomiteen for Nordlig Periferi og Arktis.
  Medlem i overvåkingskomiteen for Kolarctic ENI

Tilbake