Ser verdien i Interreg

Det er konklusjonen etter seminaret «Nordland og EU – ny programperiode, nye muligheter», som gikk av stabelen i Bodø tirsdag. Seminaret markerte oppstarten for den nye programperioden (Interreg V, 2014 – 2020), samtidig som man benyttet anledningen til å dele erfaringer fra forrige periode.

Fylkeskommunen er tett på

– Interregsystemet er et viktig nettverk. Det er en god finansieringskilde med stor kunnskap som omfatter både enkeltmennesker, organisasjoner og forvaltning i de geografiske områdene som de dekker, sa Arve Knutsen, fylkesråd for næring i Nordland, i sin åpningstale.

Det er fylkeskommunene som har forvaltningsansvaret for den norske deltagelsen i Interreg A-programmene.

– Det innebærer at fylkeskommunene i stor grad har kunnet bidra til utformingen av de nye programmene. Selv om vi ikke er EU-medlemmer kjenner vi oss godt igjen i programmene, og de henger godt sammen med fylkeskommunens egne styringsdokumenter, sa Knutsen, som gleder seg over at norsk Interreg-deltagelse fortsatt skal være en viktig del av norsk regionalpolitikk.

Store forventninger

Fylkesråden har også forventninger til mer aktiv deltakelse fra private bedrifter i den nye perioden.

– Det skal bli spennende å se hvordan dette vil skje i praksis, og hvordan en vil legge til rette for de små og mellomstore bedriftene. Det er slike bedrifter vi har flest av i vår landsdel, understreket Knutsen.

– Interregsamarbeidet har gitt oss mange spennende resultater, sa Knutsen, som viste til IVC-prosjektet LOCFOOD som selve stjerneeksempelet på et vellykket Interreg-prosjekt. Nordland fylkeskommune er leadpartner i prosjektet, som ser på produksjon av kortreist mat som katalysator for lokal næringsutvikling.

Les mer: Nordland første norske leadpartner i IVC.

Næringsråden i Nordland har tydelige forventninger til den nye perioden, som kan bli en Sareptas krukke for prosjektdeltakerne i fylket.

– Vi fanger opp nye impulser utenfra, vi får ny kunnskap, nye nettverk og ny kapital, vi tilpasser oss internasjonale endringer og trender, og oppdager nødvendigheten av våre egne tankemønster. Sist men ikke minst er vi med å legger til rette for nye bedriftsideer og nye arbeidsplasser, sa Knutsen.

Ny og nyttig informasjon

Programdirektør for Interreg Nord, Iiris Mentyranta, belyste i sin innledning temaer og innsatsområder for den nye programperioden. Representanter fra de forskjellige programmene fulgte opp med å presenter nyheter innenfor Interreg-programmene som dekker Nordlalotten:

• Interreg
• Botnia Atlantica
• Nordlig Periferi og Arktis
• Østersjøprogrammet

Programdirektør for Interreg Nord, Iiris Mentyranta. Foto: Linda Charlotte Gjerstad
Programdirektør for Interreg Nord, Iiris Mentyranta. Foto: Linda Charlotte Gjerstad
Fra venstre: Ann-Iren Sæternes (Østensjøprogrammet), Jan Martin Solstad (Kolartic/ENPI), Ian Jawahir (Nord), Lena Torgersen (Nordlig Periferi og Arktis) og Gunnhild Aasmoe (Botnia Atlantica).
Fra venstre: Ann-Iren Sæternes (Østensjøprogrammet), Jan Martin Solstad (Kolartic/ENPI), Ian Jawahir (Nord), Lena Torgersen (Nordlig Periferi og Arktis) og Gunnhild Aasmoe (Botnia Atlantica).