Tilbake

Østersjøen og Nordsjøen viser vei

Transnasjonale samarbeidsprosjekter rundt Østersjøen og Nordsjøen har bidratt til bærekraftig vekst, konkluderer tyske myndigheter.

Samarbeid over landegrensene bidrar til bærekraftig vekst, konkluderer tyske myndigheter, som trekker fram gode eksempler fra Nordsjø- og Østersjøprogrammene.

Hvordan kan transnasjonalt samarbeid bidra til grønn og blå vekst? Dette spørsmålet besvares i en ny brosjyre som er utgitt av Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung; det nasjonale kontoret for bygnings- og arealplanlegging i Tyskland.

Brosjyren presenterer 17 gode eksempler på hvordan lokale og regionale myndigheter, forskningsinstitusjoner, private bedrifter og befolkningen kan dra nytte av samarbeid på tvers av landegrensene.

Åtte av eksemplene er finansiert gjennom IVB-programmene Østersjøprogrammet og Nordsjøprogrammet.

Østersjøprogrammet

Aquafima (norsk prosjekteier: Norsk sjømatsenter)
StarDust (norsk prosjekteier: Innovasjon Norge)
BSR Quick (norsk prosjekteier: NHO
• Submariner

Gode eksempler: Lærer av de beste i Europa

Nordsjøprogrammet:

NMU (norsk prosjekteier: Høgskolen i Molde)
Cruise Gateway (norsk prosjekteier: Cruise Destination Hardangerfjord)
C2CI (norsk prosjekteier: Runde Miljøsenter)
• E-Harbours

Klikk her for å lese hele brosjyren.

Kontakt

 • Clarke, Kate

  Hordaland fylkeskommune

  +47 55 23 95 32

  +47 934 67 645

  Send e-post

  Nasjonalt kontaktpunkt Interreg VB Nordsjøprogrammet

 • Sæternes, Ann Irene

  Østlandssamarbeidet

  +47 61 28 93 53

  +47 958 32 758

  Send e-post

  Koordinator for Interreg VB Østersjøprogrammet (Baltic Sea Region)

Tilbake