Nyttig info før neste runde

I forbindelse med oppstarten av en ny programperiode (Interreg V, 2014 – 2020) har sekretariatet for programområdet Øresund-Kattegat-Skagerak (Interreg VA – ØKS) lansert et informasjonshefte med nøkkelinformasjon om rammer, prioriterte områder og søkeprosessen.

Samme geografi, nye muligheter

Neste programperiode vil ha samme geografiske som tidligere. For Norges del betyr det at offentlige aktører, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, næringslivs- og bransjeorganisasjoner samt private aktører, inkubatormiljøer, forskningsparker og aktører innen sosialt entreprenørskap med tilhold i Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Telemark og Agder fortsatt kan ta del i mulighetene som programmet byr på.

Programmet, som forventes å være godkjent innen utgangen av året, inneholder fire satsingsområder. Hvert område har ett tematisk mål og flere delmål. Du kan lese mer om de ulike områdene under.

Innovasjon
Grønn økonomi
Samferdsel
Sysselsetting

136 millioner euro

Mange av de utfordringene som svensker, dansker og nordmenn står ovenfor strekker seg over landegrensene. Erfaringer fra tidligere perioder viser at samarbeid på tvers av grensene er en av de mest effektive måtene å møte disse utfordringene på. I den kommende programperioden skal det gis ut 136 millioner euro i støtte til grenseregionale samarbeidsprosjekter som vil gjøre ØKS-regionen til et enda bedre sted å bo.

Veien videre

Du kan lese mer om innholdet i neste periode i programutkastet som ble sendt til EU-kommisjonen i sommer. I prosjektbanken for IVA kan du dessuten finne inspirasjon i prosjekter som ble godkjent i forrige periode.

Første utlysningsrunde kunngjøres i slutten av 2014 eller tidlig i 2015.

Interreg ØKS-området
Interreg ØKS-området