Tilbake

Ny programperiode – nye muligheter

Hvilke muligheter gir de nye programmene for næringslivet, utdannings- og forskningsinstitusjonene og det offentlige i Nordland 2014 – 2020? Dette spørsmålet er bakgrunnen for seminaret Nordland fylkeskommune arrangerer i oktober.

Temaene på seminaret er EUs arktiske politikk sett fra Nord-Norges Brusselkontor, forskningsprogrammet Horisont 2020, de nye Interreg-programmene, Innovasjon Norges tjenester, og utdannings og mobilitetsprogrammet Erasmus+.

Hvorfor delta i EU-prosjekter?

 

  • Prosjekter er en viktig finanseringsmulighet for strategisk prosjekter «ute» som kompletter det en aktør gjør «hjemme».
  • Internasjonalisering betyr i denne sammenheng læring og erfaring av hva som er beste praksis, samt mulighet for å finne nye løsninger og lansere felles produkter/tjenester.
  • Deltakelse øker den internasjonale kompetanse, og vi ser at det gir mersmak! Organisasjonen deltar ikke bare i å realisere felles prosjektmål og dermed til egen utvikling, men det gir egenprofilering på en positiv måte.

På seminaret vil det bli presentert et konkret eksempel med erfaring fra å være lead partner i et Interreg prosjekt.

Norske partnere i Interreg kan få 50% av prosjektkostnaden dekket av programmet. Nfk vil holde innlegg om hvordan man kan sette sammen den resterende medfinanisering.

Det blir tid for mingling, spørsmål og dialog med panel.

Program for seminaret samt påmelding finner du bak lenkene til høyre.

Tilbake