Ny periode, nye nettsider

Før Interreg V (2014 – 2020) for alvor ruller i gang lanserer flere av programområdene nye nettsider med ny og nyttig informasjon om den nye perioden.

Østersjøprogrammet er allerede ute med flunkende nye og oppdaterte nettsider. Nordlig Periferi og Arktis har lansert en midlertidig nettside i påvente av en permanent løsning.

Lenkesamlingen på interreg.no oppdateres fortløpende etter hvert som nytt innhold og nye adresser kommer på plass.