Ny ØKS-periode sparkes i gang

Under mottoet «…hva vil du forandre?» inviterer Tillväxtverket til kick-off for en ny programperiode for Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg VA – ØKS, 2014 – 2020). Til nå har over 150 personer meldt sin ankomst. Det er satt av seter til inntil 250 deltakere, og påmeldingen foregår fram til 31. oktober etter «først til mølla-prinsippet».

I løpet av konferansen deltakerne anledning til å knytte kontakt med mennesker fra hele programområdet, samt oppdatert informasjon om hvordan en går fram til å søke støtte til samarbeidsprosjekter på tvers av grenser og havområder.

I den nye perioden kan prosjektdeltakere søke støtte innenfor områdene innovasjon, grønn økonomi, transport og sysselsetting. Utfordringer og muligheter innen de fire satsingsområdene er et sentralt tema på programmet.

Du kan melde deg på ved å følge lenken til høyre for denne artikkelen.