Nord: Første runde åpner 15. januar

Programforslaget for den nye perioden ble oversendt til EU-kommisjonen i sommer, og det er ventet at en endelig godkjenning vil være på plass i løpet av senhøsten. Potensielle søkere kan imidlertid starte planleggingen allerede i dag: Første utlysning av prosjektmidler er kunngjort med oppstart 15. januar 2015. Det åpnes for søknader innenfor samtlige innsatsområder:

• Forskning og innovasjon
• Entreprenørskap
• Kultur og miljø
• Felles arbeidsmarked

Frist: 28. februar

Den første søkerrunden i den nye programperioden varer fram til 28. februar 2015. Søknader skal sendes elektronisk via skjema som i løpet av kort tid publiseres på programmets nettsider.

Programmet er tildelt om lag 42 millioner euro fra EUs regionale utviklingsfond (ERDF), en økning på 8 millioner euro sammenlignet med perioden 2007 – 2013. I tillegg kommer nasjonal medfinansiering på ca 25 millioner euro fra Sverige og Finland, samt drøyt 17 millioner euro fra norsk side.

Fullbooket i Tromsø

Den nye programperioden sparkes i gang i Tromsø 18. og 19. november.
Den nye programperioden sparkes i gang i Tromsø 18. og 19. november.

Den nye programperioden markeres med kick-off i Tromsø 18. og 19. november. I løpet av dagene skal man oppsummere og dele erfaringer fra forrige programperiode, før man retter blikket framover mot innhold og innretning i den nye perioden, med det arktiske perspektivet som et gjennomgående tema.

Hele 170 personer har meldt seg på til avsparks-arrangementet i Tromsø, i tillegg står flere personer på venteliste for å få ny og nyttig informasjon om den nye programperioden.

I forbindelse med den nye perioden vil programmets nettside gjennomgå en omfattende oppussing. Ved årsskiftet relanseres nettsiden med nytt utseende og nytt innhold.