Tilbake

Lær om URBACT III i Oslo

Sett av datoen 25. november! Da arrangerer KMD seminar om URBACT i Oslo. Foto: Øyvind Holmstad

Siden 2007 har Norge deltatt i byutviklingsprogrammet URBACT. Nå er det klart for en ny periode.

I den forbindelse inviterer Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i samarbeid med programsekretariatet til et seminar der temaet er URBACT III. I seminaret, som arrangeres i Oslo 25. november, settes det også av tid til å utveksle erfaringer fra forrige programperiode (URBACT II, 2007 – 2013) og arbeidet med byutvikling i Norge.

URBACT er et program innenfor rammen av EUs territorielle samarbeid Interreg. Programmet har fokus på nettverks- og erfaringsutveksling i byutviklingsspørsmål. Norge har deltatt siden 2007. I tillegg til EU-landene deltar også Norge og Sveits.

Programmet retter seg primært mot kommuner, fylkeskommuner og regionale samarbeidsorganisasjoner som ønsker å arbeide med utvikling av byer og byregioner.

URBACT Info Day: Oppdatert program (29. oktober)

Sjekk Interreg-kalenderen for mer informasjon.

Lær om URBACT-metoden

Kontakt

  • Fiskum, Ingebjørg

    Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    +47 22 24 70 54

    Send e-post

    Medlem i overvåkingskomiteene for URBACT, Interreg Europe og ESPON.

Tilbake