Internasjonal satsing på lokale tradisjoner

Gjennom Interreg IVB-prosjektet Craft International satser 93 bedrifter fra Canada i vest til Sverige i øst på verdiskaping og kunnskapsformidling som såkalte Économusée. Prosjektet har gjennom de to foregående periodene vært ledet av Hordaland fylkeskommune.

Sterkere sammen

En håndverksbedrift kan bli Économusée på grunn av sitt engasjement for kvalitet og autentisk arbeid. Med utgangspunkt i gamle metoder og teknikker skaper bedriftene ofte både tradisjonelle og moderne produkter, samtidig som besøkende får lære om faget og oppleve produksjonen på nært hold.

– Bedriftene blir sterkere enn om de hadde vært nødt til å markedsføre seg hver for seg. Overbygningen sørger sammen med en transformasjon av bedriftene til at de enklere blir et attraktivt reisemål, sier Helge A. Njåstad. Lederen av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite var tidligere styreleder i prosjektet, og understreker at tiltakene er av betydning for både bedriftene og reiselivet i regionen.

Gode opplevelser gir penger i kassa

Under oppstartskonferansen for Interreg V i Oslo i forrige uke, ble prosjektet brukt som eksempel på involvering av private aktører i et Interreg-prosjekt.

– Dette er en suksesshistorie. Prosjektet gir trygghet for bedriftene, samtidig som det ikke koster det offentlige fem flate øre å drifte denne type museum, sier styreleder Terje Inderhaug.

– Entusiastiske håndverkere formidler historie og kultur til de besøkende. Når folk får en god opplevelse så handler de også, konkluderer styrelederen. Han beskriver transformasjonen fra tradisjonell håndverksbedrift til levende museum som en sekstrinnsrakett, der de private aktørene må gjøre endringer i måten de de møter gjestene på, tilpasse verkstedslokalene, skape nye produkter, ta hensyn til det historiske, sørge for dokumentasjon og ikke minst integrere en god butikkløsning.

– Utviklingsarbeidet krever både investeringer og fagfolk i form av designere, arkitekter og historikere, forklarer Inderhaug.

Styrelederen trekker fram bedriften Aurlandsskoen som et stjerneeksempel på hvordan en bedrift kan gå fra utrydningstruet produsent til levende og bærekraftig tradisjonsbærer. For få år siden sto bedriften på konkursens rand. I dag opplever de sju ansatte økt etterspørsel etter fottøyet fra inn- og utland. Videre består de ti norske economueene blant annet av tønnemakere, ullvare- og tekstilindutri og småskalaprodusenter av mat og drikke.

I sluttevalueringen av prosjektet svarte samtlige av de private aktørene at det var nyttig og bra å være med i et internasjonalt nettverk, og at deltagelsen bidro til status og profil.

Hordaland fylkeskommune presenterte hele to prosjekter under oppstartskonferansen. Foruten economuseene fikk også prosjektet Clean North Sea Shipping (CNSS) oppmerksomhet.

Tidligere styreleder for prosjektet Craft International, Helge Andre Njåstad, og viseborgarmeister Malene Lynge åpnet i 2013 det første economuséet på Grønland. Foto: Hordaland fylkeskommune v/ Bjarte Brask Eriksen.
Tidligere styreleder for prosjektet Craft International, Helge Andre Njåstad, og viseborgarmeister Malene Lynge åpnet i 2013 det første economuséet på Grønland. Foto: Hordaland fylkeskommune v/ Bjarte Brask Eriksen.

https://youtu.be/yMQBf8IfZjI

Economusee Hordaland. Video: Economusee Craft International