Her kommer superbussen til Bergen

Satsingen på den nye og utslippsgjerrige bussen er et resultat av samarbeidet mellom transportselskapene Skyss AS og Ruter AS. Sammen med partnere fra sju europeiske land har de to transportselskapene gjennom Interreg-prosjektet Baltic Biogas Bus (IVB – Østersjøprogrammet) utviklet en ny og mer effektiv bybuss drevet av biogass.

Les mer: Interreg-prosjekt avgjørende

CO2-kutt som monner

Da Baltic Biogas Bus-prosjektet ble avsluttet i 2012, hadde partnerskapet funnet fram til det de mente var den ideelle gassbussen: Bussen er en hybrid, med ren elektrisk framdrift. Gass­motoren har kun til oppgave å skape den strømmen som elektromotoren og bussen trenger.

Baltic Biogas Bus-prosjektet fikk i 2013 midler til å forlenge prosjektet, for nettopp å teste ut og vise fram den nye hybridbussen. Gjennom samarbeid med den belgiske produsenten, Van Hool, har prosjektpartnerne i løpet av de siste årene jobbet med å få utviklet et salgbart produkt som også andre transportselskaper kan ta i bruk.

Tallenes krystallklare tale viser at bussens klimamessige fotavtrykk er langt snillere enn tradisjonelle bybussers: Biogass gir null utslipp av partikler, 90 prosent lavere CO2-utslipp og 40 prosent lavere NOx-utslipp.

– Her får vi både en klimagevinst og ikke minst en gevinst for byluften, sier fylkesvaraordfører Mona Haugland Hellesnes til Bergensavisen.

Brukes til studentfrakt

Bussen, som ankom Bergen havn fredag, har kapasitet til å frakte inntil 155 passasjerer, og skal settes i rute mellom Bergen sentrum og det nye høgskolesenteret på Kronstad. Siden bussen er lenger enn lovlig makslengde i Norge, er det innhentet dispensasjon fra Veg­direktoratet. Direktoratet vil bruke anledningen til å studere hvilke implikasjoner så lange kjøretøyer får for bytrafikken. Skyss har ytterligere én hybridbuss i bestilling. Denne ventes levert førstkommende fredag.

Nå venter en periode med testing langs rutetraseen, før bussene settes i ordinær drift i løpet av neste måned.

Her kan du se et filmklipp fra den aller første prøveturen på bergensk grunn.

20141017_121034_resized

Hybridbussene som snart ruller i Bergens gater er et resultat av samarbeid mellom prosjektpartnere i sju land. Foto: Skyss

IMG_1721KN

Fylkesvaraordfører Mona Haugland Hellesnes mener at de nye hybridbussen vil bidra til både klimaet og luftkvaliteten. Foto: Skyss

IMG_1748KN

De nye hybridbussene av typen Van Hool EquiCity skal fungere som et supplement til Bybanen, og har også slående likheter med det skinnegående transportmiddelet. Foto: Skyss