Åpne dager for Europas regioner

Hver høst setter tusenvis av mennesker fra hele Europa kursen mot Open Days i Brussel – EUs «massemønstring» for verdensdelens byer og regioner. Årets arrangement fikk av stabelen 6. – 9. oktober, og samlet rundt 6000 deltakere.

Open Days hadde også i år en tydelig norsk tilstedeværelse, til tross for at landet ikke er medlem i EU.

– Dette er en god mulighet til å invitere eiere og partnere for å vise den store aktiviteten på regionalpolitikk i Europa. I tillegg er det en mulighet til å bygge nettverk og møte regioner med lignende interesser og utfordringer som regioner i Norge, sier direktøren for Nord-Norges europakontor Trond Haukanes til Europaportalen.

Hvordan utnytte EU-midlene?

I løpet av dagene samarbeidet de seks norske regionkontorene i Brussel (Nord-NorgeTrøndelagVest-NorgeSørlandetStavanger-regionen og Oslo-regionen) om et medlemsseminar for å oppdatere eierne om områder av den europeiske regionalpolitikken som er viktige for norske regioner. Fokuset ble blant annet rettet mot Interreg, som nå går inn i en ny periode.

Smartere regioner

Målet med Interreg og de andre regionalpolitiske verktøyene i EUs verktøykasse er å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller mellom de ulike delene av kontinentet. Både politikk og økonomisk støtte skal være forankret i målet om økt sysselsetting og bærekraftighet i regionene. Fram mot 2020 rettes det et særlig fokus mot å utvikle regionene basert på kunnskap og innovasjon, og å fremme en mer effektiv, grønnere og mer konkurransedyktig økonomi.

– Smart spesialisering er veldig i tiden akkurat nå. Dette er en ny type regional innovasjonspolitikk som optimaliserer bruken av midler til forskning og innovasjon. Nordland fylkeskommune er den første regionen i Norge som har fått godkjenning som smart region, sier Haukanes.

Regionsamarbeid i arktis

Den norske EU-delegasjonen var også på banen i forbindelse med Open Days. Regional- og kommunalråd Jan Edøy var blant annet innleder da EU-kommisjonen arrangerte en workshop om samarbeid mellom de arktiske regionene.

– Vi trenger bedre koordinering av blant annet finansieringsressurser slik at regionene får mest mulig ut av programmene, forteller Edøy.

Norge har sammen med Skottland tatt initiativ til den såkalte Bodø-prosessen, som er et initiativ som skal koordinere og fremme samarbeidsprosjekt mellom arktiske regioner.

Regional- og kommunalråd Jan Edøy fortalde om Bodø-prosessen, som skal samordne regionsamarbeidet mellom arktiske regionar betre (Foto: EU Open Days).
Regional- og kommunalråd Jan Edøy fortalde om Bodø-prosessen, som skal samordne regionsamarbeidet mellom arktiske regionar betre (Foto: EU Open Days).