Vis deg fram for Interreg V

22.-23. september inviterer Kommunal-og moderniseringsdepartementet til oppstartskonferanse for den nye programperioden for Interreg-programmene.

Konferansen finner sted på Scandic Vulkan Hotell i Maridalsveien 13 i Oslo. Konferansen starter med felles middag mandag 22. september klokken 19.00 og avsluttes tirsdag 23. september klokken 16.30.

Påmelding: Du melder deg på konferansen ved å klikke her. Påmeldingsfrist er 9. september.

Vis fram ditt prosjekt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet åpner for at konferanseldetakere kan vise seg fram gjennom egne stands eller informasjonsflak. Ønsker du å vise fram prosjektet ditt, kan du ta kontakt med Mee Eline Eriksson eller Beate Solem.

Program

Du kan laste ned det endelige programmet via lenken til høyre for artikkelen.

Åpner opp for næringsliv

Inneværende programperiode har vart siden 2007. Neste periode, Interreg V, går fram til 2020.
Det blir flere endringer i den nye programperioden. Blant annet vil fokuset på Europa 2020-strategien styrkes, og programmene og prosjektene åpner opp for mer deltakelse fra private aktører. Partnerne i hvert enkelt program må nå dessuten velge fem av elleve temaer som Europakommisjonen har fastlagt på forhånd. Du kan lese mer om disse temaene i dette magasinet fra Europakommisjonen.

Av endringene i den nye programperioden trekker fagdirektør Arve Skjerpen i Kommunal og moderniseringsdepartementet særlig fram det økte fokuset på deltakelse fra små- og mellomstore bedrifter.

– Den viktigste endringen i den nye programperioden er et sterkere fokus på deltakelse fra private aktører som reelle deltakere i Interreg. Derfor har vi lagt opp til at deltakelse fra små- og mellomstore bedrifter er den røde tråden under oppstartskonferansen, sier Skjerpen.

Utveksling av erfaringer

For at norske aktører skal lære om mulighetene i det nye programmet inviterer Kommunal- og moderniseringsdepartementet til konferanse i Oslo. Seminaret er en mulighet til å utveksle erfaringer på tvers av programmer og synliggjøre resultater fra inneværende periode.

Målgruppen er aktører som jobber med eller har interesse for Interreg- programmene:
• Prosjektdeltakere
• Politikere i kommuner og fylkeskommuner
• Statlige virksomheter
• Virkemiddelaktører
• Universiteter, høgskoler
• Næringslivet
• Organisasjoner

Konferansen har involvering av små og mellomstore bedrifter som et sentralt perspektiv.

Temaer for konferansen:

• Interreg i den nye programperioden
• Innovasjon, forskning og utvikling – smart spesialisering, sosial innovasjon og triple helix
• Transport

Det første temaet foregår på engelsk.