ØKS: Sekretariatet har flyttet

Overgangen er et ledd i forberedelsene til det nye programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Sekretariatets nye kontorer deles med det vestsvenske regionalfondprogrammet og det svenske ESF-rådet som øker tillgjengeligheten og gir gode muligheter til samordning mellom fondene.

Se til høyre for lenke til full kontaktinfo.