Lasse Juliussen valgt inn i AEBR

– Tilgangen på europeiske policydokumenter er viktig for vårt mål om å ha en ledende rolle i Sverige-Norge samarbeidet og AEBR (Association of European Border Regions) har bidratt til at Hedmark som grensefylke over år har blitt tilført betydelige midler, sier Lasse Juliussen.

AEBR hadde sin årskonferansen i den polske byen Rzeszów 11.-12. september. Juliussen ble valgt inn for to år, og han avløste med det fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

Hedmark fylkeskommunes ambisjon er å ta en ledende rolle i det grenseregionale samarbeidet. Dette innebærer også å gjøre sin stemme hørt i utviklingen av EUs regionalpolitikk og å fremme europeiske grenseregioners felles interesser.

Lasse Juliussen (til høyre) avløser Per-Gunnar Sveen i AEBRs lederkommite. Her er de sammen med AEBRs generalsekretær Martin Guillermo Ramirez (i midten). Foto: Erik Hagen
Lasse Juliussen (til høyre) avløser Per-Gunnar Sveen i AEBRs lederkommite. Her er de sammen med AEBRs generalsekretær Martin Guillermo Ramirez (i midten). Foto: Erik Hagen