Kick-off for Interreg VA NORD

Dag 1 vil inneholde oppsummering, evaluering og avslutning av Interreg IVA Nord samt noen prosjektpresentasjoner fra programmet. Dag 2 setter fokus på kommende programperiode 2014 – 2020, der det arktiske perspektivet vil være et gjennomgående tema. I tillegg blir det muligheter for studiebesøk den 18. november, som avsluttes med en felles middag etterfulgt av noen overraskelser.

Påmeldingsfristen er 15. september, og nærmere informasjon om arrangementet og programmet kommer senere.

For mer info kontakt Ian Jawahir, ian.jawahir@tromsfylke.no

Se invitasjonen bak lenken til høyre.