Tilbake

Hvordan dra nytte av URBACT?

Høres URBACT ut som noe abstrakt som ikke har noen nytteverdi for deg? På URBACTs blogg kan du bli overrasket over hva du kan lære av URBACT – selv om du ikke har vært deltaker.

URBACT II har siden 2007 vært et europeisk utvekslings- og læringsprogram for å fremme bærekraftig byutvikling, og har involvert 290 byer av ulik størrelse i 29 land.

På programmets offisielle blogg er det publisert 16 eksempler på hvordan fire ulike samfunnsgrupper kan dra nytte av programmet – selv uten å ha vært deltager selv. Alle resultater som er oppnådd i alle URBACT-prosjektene er tilgjengelige på programmets nettsider, og dette er en innføring i hvordan alle kan nyttiggjøre seg alle erfaringene prosjektene har gjort.

Del 1 er mest for folkevalgte og andre beslutningstakere – dette innlegget finner du her.

Del 2 er skrevet for offentlig ansatte – innlegget finner du her.

Del 3 er spesielt for lærlinger og studenter – innlegget finner du her.

Del 4 retter seg mot alle aktive innbyggere – les innlegget her.

Kontakt

 • Ingebjørg Fiskum

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  +47 22 24 70 54

  99590987

  Send e-post

  Medlem i overvåkingskomiteen i Interreg Europe og kontaktperson for URBACT, ESPON og Interact

Tilbake