Tilbake

Første utlysningsrunde før nyttår?

– Vi har godt håp om å kunne lansere første utlysningsrunde før nyttår, sier Ronald Lieske, leder av det felles sekretariatet for Østersjøprogrammet ved Investitionsbank Schleswig-Holstein.

Han oppfordrer derfor alle potensielle søkere til å løfte fram sine prosjektidéer og benytte programmets supporttjenester.

Bakgrunnen for uttalelsen er at programdokumentet for den nye prosjektperioden ble overlevert EU-kommisjonen 4. september, etter at alle deltakerlandene har godkjent det.

Hvilke prosjekter vil bli finansiert?

Østersjøprogrammet 2014-2020 vil fortsette å støtte transnasjonale samarbeidsprogrammer der partnere i fellesskap søker løsninger på felles problemer. Minst tre partnere fra tre land i programområdet kan utforme et prosjekt med en varighet på opptil tre år. Prosjektet må vise til klare koblinger til behov og ressurser i regional utvikling, slik som beskrevet i samarbeidsprogrammet. Vellykkede prosjekter bør ha overførbare og synlige resultater. Andre bør ha utbytte av det et enkeltprosjekt oppnår.

I perioden 2014-2020 vil Østersjøprogrammet tilby finansiering innenfor fire temaområder – kalt prioriteter:

 • Prioritet 1: Innovasjonskapasitet (84 mill. euro)
  Støtte til for eksempel innovasjonsstrukturer, implementering av smarte spesialiseringsstrategier og utvikling av ikketeknologisk innovasjon.
 • Prioritet 2: Effektiv bruk av naturressurser (84 mill. euro)
  Fokuserer på behovet for å forvalte naturressursene mer effektivt. Prosjekter som retter seg mot rent vann, fornybar energi, energieffektivitet og ressurseffektive «blue growth» prosjekter vil få støtte.
 • Prioritet 3: Bærekraftig transport (66 mill. euro)
  Fokuserer på temaer som tilgjengelighet til avsidesliggende områder, maritim sikkerhet, miljøvennlig skipstransport og urban mobilitet.
 • Prioritet 4: Støtte til deltakere i EUs strategi for Østersjøområdet (13 mill. euro)
  Tilbyr delfinansiering til koordinatorer for prioriterte områder og lokale prosjektledere, frøkapitalprosjekter for EUs østesjøstrategi, organisering av strategifora og andre operative oppgaver.

Programmet vil samle tematisk linkede prosjekter i clustere. Dette vil gjøre det lettere å koordnere aktivitetene og øke effekten av prosjektene. Prosjektclustere vil kjøres parallellt med «vanlige» prosjekter.

Mer penger enn forrige periode

Programrammene er økt sammenlignet med perioden 2007-2013. Pengene vil komme fra det regionale utviklingsfondet (ERDF, 263,8 mill. euro), og fra de norske nasjonale programmidlene (6 mill. euro). I tillegg er det ventet at det vil bli midler tilgjengelig fra ENI (European Neighbourhood Instrument) for deltakere fra Russland og Hviterussland. Som før vil prosjektpartnere måtte delfinansiere egen deltakelse. Andelen vil være den samme som før – 75 og 85 prosent for ERDF-midler og 50 prosent for nasjonale norske midler.

Nytt for denne perioden er at private aktører kan delta i prosjekter og motta prosjektfinansiering på lik linje med offentlige aktører på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, sektor- og næringsorganisasjoner og NGOer.

Les mer om den nye programperioden, eller se faktaarket om BSR 2014-2020 bak lenkene til høyre.

Kontakt

 • Sæternes, Ann Irene

  Østlandssamarbeidet

  +47 61 28 93 53

  +47 958 32 758

  Send e-post

  Koordinator for Interreg VB Østersjøprogrammet (Baltic Sea Region)

Tilbake