Tilbake

Følg oppstartskonferansen på nett-TV

Kan du ikke være til stede på oppstartskonferansen for Interreg V? Ingen grunn til panikk, følg heller konferansen direkte her på nett-TV!

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) arrangerer oppstartskonferanse for den nye Interreg-perioden den 23. september. Målet er å spre kunnskap om de nye programmene, utveksle erfaringer og presentere resultat fra inneværende periode.

Statssekretær Jardar Jensen åpner konferansen. Du kan laste ned fullstendig program via lenken til høyre.

Dersom du ikke har anledning til å delta på konferansen, kan du følge den direkte på nett-TV. Sendingen starter tirsdag 23. september kl 9.00.

Følg sendingen ved å klikke her.

Tilbake