BSR: Hjelp til prosjektutvikling

Selv om programmet for perioden 2014-2020 enda ikke er formelt godkjent, og det dermed ikke er bestemt dato for første prosjektutlysning, vil sekretariatet kunne gi tilbakemeldinger på konkrete prosjektplaner dersom potensielle søkere tar kontakt.

Fra og med oktober vil det på onsdager også være muligheter for møter i sekretariatets kontorer i Rostock og Riga. Eventuelt kan det avtales møter over telefon eller Skype.

Ta kontakt på ideas@eu.baltic.net dersom du ønsker informasjon, eller vil avtale tid for konsultasjon.

De som ønsker å søke etter potensielle partnere bes om å melde seg på gruppen «Partner search – Interreg Baltic Sea Region Programme» på LinkedIn for å utveksle prosjektidéer.

Se lenken til høyre for mer informasjon.