Tema: EUs samhørighetspolitikk

Rapporten viser at EUs samhørighetspolitikk møter de vekstmålene som er satt i «Europe 2020»-strategien ved å skape nye jobber og redusere ulikheter mellom ulike deler av Europa.

Hele nyhetsbrevet kan du lese bak lenken til høyre.