NPPs årsrapport for 2013 godkjent

Etter en grundig vurdering har EU-kommisjonen funnet at rapporten er «tilfredsstillende», det vil si at den gir en god forståelse av problemer relatert til implementering og andre nøkkelfaktorer som påvirker programmets virkningsgrad.

Last med den endelige rapporten bak lenken til høyre.