Internasjonalt fokus i Bodø

Tema for begge møtene er innovasjon, teknologisk utvikling og forskning, som anses som viktigste tema i programperioden. Det første møtet – som varer fra kl. 09.00 til 11.30 – tar utgangspunkt i alle de nordlige programmene der Nordland deltar, men det siste møtet har fokus på ett av disse; Botnia-Atlantica programmet.

Påmeldingsfrist for dette siste møtet er 20. august.

Målgruppen for møtene er universitet, høskoler, forskningsinstutisjoner, kunnskapsmiljø, organisasjoner og bedrifter.

Kontaktperson for begge arrangementet er Gunnhild Aasmoe, og evt. spørsmål kan rettes til henne på telefon 902 99 520 eller epost gaa@nfk.no

Lenker til påmelding og mer informasjon finner du til høyre.