Avslutning av ESPON 2013

Arrangementet «ESPON Day:What European Territory Today and Tomorrow?» har som målsetting å presentere hva som er oppnådd med ESPON 2013-programmet, inkludert en oversikt over de viktigste resultatene. Eventet går av stabelen i Brüssel 10. oktober.

Formålet er tredelt:

1. Å presentere det ESPON 2013 har oppnådd inkludert de største prosjektene
2. Å presentere et faktabasert grunnlag for å møte de store utfordringene som byer, regioner, land og Europa som helhet står ovenfor.
3. Å vise hvordan fakta fra ESPON kan bidra til å forbedre politikkutforming på europeisk, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, ved å sette denne inn i en europeisk kontekst.

Ettersom arrangementet foregår i overgangen mellom to programperioder, vil det også bli gitt en innføring i målsettinger og endringer i ESPON 2020.

Påmeldingsfristen er 23. september 2014.

Mer informasjon – og mulighet til påmelding – finner du bak lenken til høyre. Der finner du også det forløpige programmet.