Studerte felles utfordringer

Compare Karlstad og Kunnskapsbyen Lillestrøm har hatt et langvarig partnerskap som blant annet har resultert i interreg-prosjektet «IT og sikkerhet i Indre Skandinavia» (ISIS), som nå er i avslutningsfasen. Innenfor rammen av dette prosjektet jobber man nå videre mot et nytt hovedprosjekt som skal handle om e-helse og tjenesteinnovasjon.

– Norge og Sverige har en felles utfordring – et voksende behov for behandling og omsorg. Og vi har en felles interesse av å finne løsninger for fremtiden – i vårt tilfelle med fokus på smartere og mer effektive behandlingsprosesser ved hjelp av framtidens informasjonsteknologi, fortalte Ulf Lidberg fra Compare Karlstad.

Arbeidet vekker stor interesse og en delegasjon på 16 som representerte 6 kommuner (Skedsmo, Sørum, Ullensaker, Nittedal, Rælingen og Lørenskog) samt Akershus universitetssykehus, Akershus fylkeskommune, Høyskolen i Oslo og Akershus og Kunnskapsbyen Lillestrøm har vært på studietur til Karlstad. Der møtte de representanter for Karlstads universitet, Landstinget i Värmland, Nordic MedTest, Compare Karlstad og Inera AB, som representerer de svenske landstings e-helsearbeid.

Noen av de spennende problemstillingene som man skal jobbe videre med er:

Høyskolen i Hedmark og Terningen Nettverk vil også delta i utviklingen av det nye prosjektet.

Les mer om studieturen bak lenken til høyre.

Representantene fra Norge som var på studietur i Karlstad. Foto: Compare Karlstad
Representantene fra Norge som var på studietur i Karlstad. Foto: Compare Karlstad