Søker leverandør til ny nettside

Programmet har ambisiøse planer for begge systemene, som er ventet å forenkle prosjektadministrasjonen og bedre kommunikasjonen både fra enkeltprosjekter og programmet som som helhet.

Fristen for å levere tilbud er 1. august 2014 kl. 12.00.

Se lenke til høyre for ytterligere informasjon og utlysningsdokumenter.