Prosjektutvikling og partnersøk

Formålet med seminaret er å gi bakgrunnsinformasjon om det nye programmet og å forklare forventningene man har til det i forhold til innholdsutvikling, implementering og resultatorientering.

Forenkling og harmonisering har vært fokus for utviklingen av de nye programmene. Seminaret vil derfor sette fokus på endringene sett i forhold til IVB-perioden og presentere de nye elementene innenfor det administrative rammeverket.

Det andre fokusområdet for seminaret vil være å gi en anledning for prosjektutviklere til å etterspørre informasjon, presentere sine idéer og møte potensielle partnere i Nordsjøregionen.

Påmeldingen vil bli åpnet i august, og interesserte bes følge med på Nordsjøprogrammets nettside for oppdateringer.

Se lenke til høyre for foreløpig program.