Ny europarådgiver ansatt

Hun er for øyeblikket ansatt som kontorets koordinator, og representerer hjemmeapparatet i Trøndelag. Før dette jobbet hun som trainee ved Trøndelags Europakontor i Brussel. Thea har en mastergrad i Europastudier og internasjonale relasjoner fra University of East Anglia i Norwich. Her fikk hun blant annet erfaring som praktikant ved East of England European Partnership.

– Jeg ser fram til å tilføre kontoret den kontinuiteten det trenger. Det blir viktig å pleie den gode kontakten jeg har fått med aktører hjemme i Trøndelag gjennom min rolle som koordinator. Et godt og kontinuerlig samarbeid hjemover gir økte muligheter og potensial for økt internasjonal aktivitet i Trøndelag, sier hun.

Rådgiveren skal være lett tilgjengelig selv om stillingen er plassert i Brussel. Thea vil ha regelmessige besøk hjemme i Trøndelag, og vil være delaktig i informasjonsarbeid og samarbeidsmøter hjemme i regionen. Samtidig vil hun gjennom strategisk plassering i Brussel, ha tilgang til et viktig europeisk nettverk, samt følge EUs policy-utvikling der dette er relevant for Trøndelag.

Trøndelags Europakontor ble startet i 2001 som et prosjekt med 7 partnere og har utviklet seg til et bredt samarbeid for internasjonalisering i regionen. Trøndelags Europakontor er i dag en permanent representasjon organisert som en forening med 12 medlemmer fra privat næringsliv, offentlige myndigheter og FoU-aktører fra Trøndelag.

Thea Forsberg ansatt som ny europarådgiver ved Trøndelags Europakontor.
Thea Forsberg ansatt som ny europarådgiver ved Trøndelags Europakontor.