Lanserer den nye programperioden

Det vil også bli flere andre endringer i den nye programperioden, blant annet vil det bli enda sterkere fokus på Europa 2020-strategien. Partnerne i hvert enkelt program må nå dessuten velge fem av elleve temaer som Europakommisjonen har fastlagt på forhånd. Du kan lese mer om disse temaene i dette magasinet fra Europakommisjonen.

Særlig viktig med deltakelse fra private aktører

Av endringene i den nye programperioden trekker fagdirektør Arve Skjerpen i Kommunal og moderniseringsdepartementet særlig fram det økte fokuset på deltakelse fra små- og mellomstore bedrifter.

– Den viktigste endringen i den nye programperioden er et sterkere fokus på deltakelse fra private aktører som reelle deltakere i Interreg. Derfor har vi lagt opp til at deltakelse fra små- og mellomstore bedrifter er den røde tråden under oppstartskonferansen, sier Skjerpen.

Mulighet til å utveksle erfaringer om Interreg

For at norske aktører skal lære om mulighetene i det nye programmet inviterer Kommunal og moderniseringsdepartementet til konferanse i Oslo. Dette vil være en mulighet til å utveksle erfaringer på tvers av programmer og synliggjøre resultater fra inneværende periode.

Målgruppen er aktører som jobber med eller har interesse for Interreg-program: Prosjektdeltakere, politikere i kommuner og fylkeskommuner, statlige virksomheter, virkemiddelaktører, universiteter, høgskoler, næringslivet og organisasjoner. Konferansen har involvering av små og mellomstore bedrifter som et sentralt perspektiv.

Temaer for konferansen:
• Interreg i den nye programperioden
• Innovasjon, forskning og utvikling – smart spesialisering, sosial innovasjon og triple helix
• Transport

Det første temaet vil foregå på engelsk.

Tid og sted

Konferansen finner sted på Scandic Vulkan Hotell i Maridalsveien 13 i Oslo.
Konferansen starter med felles middag mandag 22. september klokken 19.00 og avsluttes tirsdag 23. september klokken 16.30.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan reservere overnatting på Scandic Vulkan hotell, men den enkelte må selv betale overnattingen, som koster kr 1.290,-. Kommunal- og moderniseringsdepartementet betaler middagen og konferansen.

Du kan melde deg på konferansen her. Påmeldingsfrist er 9. september.

Fremmer samarbeid og erfaringsutveksling om regionalpolitikk

Ved å delta i internasjonalt regionalpolitisk samarbeid kan Norge fremme samarbeid og erfaringsutveksling med regioner og land i Europa for å videreutvikle norsk regionalpolitikk og fremme næringsutvikling. EØS-avtalen omfattes ikke av EUs regionalpolitikk, men Norge deltar likevel i flere av EUs regionalpolitiske samarbeidsprogrammer, deriblant Interreg.

Program og mer informasjon om Norges regionalpolitiske samarbeid finner du bak lenkene til høyre.