Første runde åpner i september

For at det nye programmet kan starte opp så snart som mulig, har overvåkningskomitéen nå gått ut med en forhåndsannonsering av første utlysningsrunde. Potensielle søkere oppfordres til å starte utviklingen av idéer til nye hovedprosjekter samt kartlegge mulige samarbeidspartnere og finansieringskilder.

Det nye programmets visjon er å bidra til levende, konkurransedyktige og bærekraftige lokalsamfunn, ved å utnytte innovasjon og nytenking basert på en effektiv bruk av nordområdenes ressurser og muligheter.

Programmet vil bli presentert i detalj på programmets nettside mot slutten av september, og annonsert på konferansen «Cool North» som går av stabelen i Strathpeffer, Skottland 30. september. I forbindelse med konferansen vil det bli arrangert et «Hvordan søke»-seminar den 1. oktober. Dette seminaret vil gi konkret informasjon om søknadsskjema, budsjett og partnerskap.

Forhåndsannonseringen i PDF-format finner du til høyre.