Programkonferanse i november

Konferansen finner sted i Warzawa 26.-27. november, på Muranów Convention Centre, som er samlokalisert med det nye muséet om de polske jødenes historie.

Den første dagen vil fokuset være på resultater og gode eksempler på samarbeid i den programperioden som nå er avsluttet, samt hva som er forventningene til fremtiden. Det vil også bli en kort gjennomgang av temainndelingen av det nye programmet.

I løpet av den andre dagen vil samarbeidstemaene bli gjennomgått mer detaljert, og det vil bli forklart når og hvordan man kan søke, og hvor man kan få hjelp. Konferansedeltakerne vil få mulighet til mingling, og å utveksle idéer.

Konferansen er organisert av Østersjøprogrammet i samarbeid med det polske departementet for infrastruktur og utvikling. Mer detaljert program, samt påmelding vil være tilgjengelig i september.

Se vedlegg til høyre for foreløpig program.