Programdokumentet er klart

Etter to års arbeid godkjente programkomitéen det endelige programdokumentet i Warzawa 14. mai. Komitéen har bestått av medlemmer fra alle de 11 deltagende landene, inkludert Norge.

Regjeringene i de deltagende landene skal nå godkjenne dokumentet, før EU-kommisjonen skal gjøre den endelige godkjenningen i juli. Oppstartskonferansen for det nye Østersjøprogrammet vil bli holdt 26.-27. november i Warzawa.

Les mer bak lenkene til høyre.

BSR_330px