Presenterte resultater i Brussel

Gudrun Mathisen, leder av Klima- og ressursseksjonen, og Torill Monstad, seniorrådgiver, representerte Hordaland på sluttkonferansen i INTERREG IVC prosjektet Eco Regions.

Hver deltakerregion i prosjektet var forpliktet til å importere to prosjekter fra andre regioner. Ett av prosjektene Hordaland valgte, var Energy Efficiency Network i Thüringen, og en liten delegasjon reiste dit i mars 2013 for å lære mer. På sluttkonferansen presenterte så Gudrun Mathiesen hvordan man har jobbet for å ta denne kunnskapen i bruk i Hordaland.

Energy Efficiency Network er et metodeprosjekt, der prosjektleder og ingeniør analyserer og går gjennom virksomhetens potensiale for energisparingstiltak. Virksomheten velger så hvilke tiltak man vil sette i verk, og så deler virksomhetene erfaringene i et nettverk. Prosjektet i Hordaland er nå godt forankret som et tiltak i Klimaplanens handlingsplan, og arbeidet med å rekruttere virksomheter er gjennomført og prosjektet har startet.

Hordalands bidrag inn i Eco Regions har vært Klimaplanens handlingsplan. Regionene Bamberg, Thüringen og Jämtland valgte å øke sin kunnskap om hvordan man kan operasjonalisere og implementere klimamål, og deltok på en studietur til Hordaland i mai 2013.

– Prosjektet Eco Regions har ikke bare vært et samarbeidsprosjekt på tvers av lande- og regiongrenser, men også internt i Hordaland fylkeskommune har man samarbeidet på tvers, sier Torill Monstad

– Det er næringsseksjonen som har hatt eit hovedansvar for prosjektet, men både import og eksport av gode tiltak har vært gjennomført i nært samarbeid med klimaseksjonen. Det har i løpet av prosjektet blitt knyttet mange kontakter, og Hordaland får stadig invitasjoner til å holde kontakten og samarbeide videre om blant anna Klimaplanen.

Hovedmålet med prosjektet Eco Regions var å se nærmere på vellykkede, regionalpolitiske grep som er gjort i den enkelte region for å stimulere til at små og mellomstore bedrifter legger om til en «grønnere» produksjon av varer og tjenester, og deretter å implementere dette i regionale strategier. På EU-språk kalles dette et kapitaliseringsprosjekt. Eco Regions hadde sin formelle oppstart i april 2012 og er formelt avsluttet nå i juni 2014. I prosjektet har det vært totalt 11 partnere fra ulike regioner i land som Finland, Tyskland, Frankrike, Sverige, Ungarn, Italia, Malta, Belgia samt Hordaland fra Norge.