ØKS søker sekretariatsleder

Øresund-Kattegat-Skagerrak har en budsjett på ca 170 millioner euro som skal gå til grenseoverskridende samarbeidsprosjekter mellom Sverige, Danmark og Norge.

Tillväxtverket i Sverige og Østfold fylkeskommune i Norge har hovedansvaret for gjennomføringen av programmet og bistås av et felles sekretariat – ØKS-sekretariatet. ØKS-sekretariatet er en del av Tillväxtverket og vil ha to kontorsteder, København og Göteborg. Sekretariatet arbeider for hele programområdet og innhenter informasjon om programmets muligheter og veileder prosjekter.

Les hele utlysningsteksten bak lenken til høyre.