Ny og innovativ start i BSSSC

Det politiske nettverket The Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) ble dannet i Stavanger i 1993, og består av representanter fra regionale myndigheter i Tyskland, Danmark, Finland, Sverige, Norge, Polen, Latvia, Litauen, Estland og Russland.

Årskonferansen, som i år arrangeres i Jurmala i Latvia, samler om lag 200 deltakere på politisk og administrativt nivå både fra lokale, regionale, nasjonale og EU-myndigheter, i tillegg til organisasjoner, FoU og privat sektor fra deltakerlandene. Konferansen vil ha fokus på tradisjonelle BSSSC-temaer som transport, energi, klima, kultur og ungdom – men denne gang med spesielt fokus på innovative perspektiver. Foredragsholderne kommer fra både EU-kommisjonen, Regionkomiteen, CBSS, CPMR, VASAB og andre.

BSSSCs årskonferanse er en av de viktigste strategiske møteplassen for regionale myndigheter i Østersjøregionen. Via lenkene til høyre kan du laste ned foreløpig program og praktisk informasjon.