Lær mer om nye Interreg

I september lanserer Kommunal-og moderniseringsdepartementet den nye programperioden for Interreg-programmene. Inneværende programperiode har vart siden 2007. Neste periode går fram til 2020.

Åpner opp for næringsliv

Det blir flere endringer i den nye programperioden. Blant annet vil fokuset på Europa 2020-strategien styrkes, og programmene og prosjektene åpner opp for mer deltakelse fra private aktører. Partnerne i hvert enkelt program må nå dessuten velge fem av elleve temaer som Europakommisjonen har fastlagt på forhånd. Du kan lese mer om disse temaene i dette magasinet fra Europakommisjonen.

Av endringene i den nye programperioden trekker fagdirektør Arve Skjerpen i Kommunal og moderniseringsdepartementet særlig fram det økte fokuset på deltakelse fra små- og mellomstore bedrifter.

– Den viktigste endringen i den nye programperioden er et sterkere fokus på deltakelse fra private aktører som reelle deltakere i Interreg. Derfor har vi lagt opp til at deltakelse fra små- og mellomstore bedrifter er den røde tråden under oppstartskonferansen, sier Skjerpen.

Utveksling av erfaringer

For at norske aktører skal lære om mulighetene i det nye programmet inviterer Kommunal- og moderniseringsdepartementet til konferanse i Oslo. Seminaret er en mulighet til å utveksle erfaringer på tvers av programmer og synliggjøre resultater fra inneværende periode.

Målgruppen er aktører som jobber med eller har interesse for Interreg- programmene:
• Prosjektdeltakere
• Politikere i kommuner og fylkeskommuner
• Statlige virksomheter
• Virkemiddelaktører
• Universiteter, høgskoler
• Næringslivet
• Organisasjoner

Konferansen har involvering av små og mellomstore bedrifter som et sentralt perspektiv.

Temaer for konferansen:
• Interreg i den nye programperioden
• Innovasjon, forskning og utvikling – smart spesialisering, sosial innovasjon og triple helix
• Transport

Det første temaet vil foregå på engelsk.

Tid og sted

Konferansen finner sted på Scandic Vulkan Hotell i Maridalsveien 13 i Oslo.
Konferansen starter med felles middag mandag 22. september klokken 19.00 og avsluttes tirsdag 23. september klokken 16.30.

Påmelding: Du kan melde deg på konferansen her. Påmeldingsfrist er 9. september.

Den viktigste endringen i den nye programperioden er et sterkere fokus på deltakelse fra private aktører som reelle deltakere i Interreg. Derfor blir deltakelse fra små- og mellomstore bedrifter en rød tråd under oppstartskonferansen, sier fagdirektør Arve Skjerpen.
Den viktigste endringen i den nye programperioden er et sterkere fokus på deltakelse fra private aktører som reelle deltakere i Interreg. Derfor blir deltakelse fra små- og mellomstore bedrifter en rød tråd under oppstartskonferansen, sier fagdirektør Arve Skjerpen.