Her er det nye Østersjøprogrammet

Mer enn 260 millioner euro vil være tilgjengelig til transnasjonale samarbeidsprosjekter. Det nye programmet inkluderer også en støtteordning for implementering av EUs strategi for Østersjøområdet. Programkomitéen godkjente samarbeidsprogrammet i Warzawa den 15. mai.

– Det tok en stund å forberede det nye programmet, og arbeidet besto av mange diskusjoner og konsultasjoner, sier Terese Marcinow, som har ledet programkomitéen siden februar 2014.
– Jeg tror at resultatet er blitt et rammeverk som ikke bare dekker behovene til Østersjøområdet, men også er imøtekommende til prosjektsøkere og deltakere forøvrig.

Etter at det ble godkjent har programmets forvaltningsautoritet, IB.SH (Investitionsbank Schleswig-Holstein), oversendt programmet til myndighetene i de 11 deltagerlandene for godkjenning. I juli vil EU-kommisjoenen motta programmet for endelig godkjenning.

Hva vil bli finansiert?

Programmet vil fortsette å støtte transnasjonale samarbeidsprogrammer der partnere i fellesskap søker løsninger på felles problemer. Minst tre partnere fra tre land i programområdet kan utforme et prosjekt med en varighet på opptil tre år. Prosjektet må vise til klare koblinger til behov og ressurser i regional utvikling, slik som beskrevet i samarbeidsprogrammet. Vellykkede prosjekter bør ha overførbare og synlige resultater. Andre bør ha utbytte av det et enkeltprosjekt oppnår. I perioden 2014-2020 vil Østersjøprogrammet tilby finansiering innenfor fire temaområder – kalt prioriteter:

Programmet vil samle tematisk linkede prosjekter i clustere. Dette vil gjøre det lettere å koordnere aktivitetene og øke effekten av prosjektene. Prosjektclustere vil kjøres parallellt med «vanlige» prosjekter.

Hvor mye penger er tilgjengelig?

Programrammene er økt sammenlignet med perioden 2007-2013. Pengene vil komme fra det regionale utviklingsfondet (ERDF, 263,8 mill. euro), og fra de norske nasjonale programmidlene (6 mill. euro). I tillegg er det ventet at det vil bli midler tilgjengelig fra ENI (European Neighbourhood Instrument) for deltakere fra Russland og Hviterussland. Som før vil prosjektpartnere måtte delfinansiere egen deltakelse. Andelen vil være den samme som før – 75 og 85 prosent for ERDF-midler og 50 prosent for nasjonale norske midler.

Hvem kan søke om penger?

Offentlige aktører på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, sektor- og næringsorganisasjoner, NGOer, og – nytt for denne perioden – private aktører kan delta i prosjekter og motta prosjektfinansiering.

Hva er programmets utstrekning?

Programområdet vil ikke endre seg av betydning sammenlignet med Østersjøprogrammet 2007-2013. Programmet omfatter alle landene rundt Østersjøen, i tillegg til Norge og Hviterussland.
Russland og Hviterussland vil slutte seg til programmet med en gang avtalen om finansiering mellom de enkelte lands nasjonale myndigheter og EU-kommisjonen har blitt underskrevet. Forhandlingene er ventet å starte i september 2014, etter at EU-kommisjonen har godkjent deltagelsen til russiske og hviterussiske organisasjoner. Vi oppfordrer prosjektutviklere til å bygge partnerskap med potensielle russiske og hviterussiske samarbeidspartnere. Likevel er det vanskelig å forutse om EU-finansiering vil være tilgjengelig for disse i tide til første utlysningsrunde.

Hvordan søke?

Deltakere vil måtte følge en to-trinns prosedyre når de skal søke finansiering. Først må søkerne sende inn en prosjektskisse. Dersom denne blir akseptert av programkomitéen, vil søkeren bli bedt om å utvikle prosjektidéen videre, og så sende inn en fullstendig prosjektsøknad. Prosjektskissen må inneholde en prosjektsammendrag, oversikt over utfordringer og planlagte resultater, hovedaktiviteter, samt foreløpig oversikt over deltakere og budsjett.

Prosjektsøkere sende inn prosjektidéer til ideas@baltic.net og vil få veiledning fra september 2014.

Mer informasjon finner du bak lenken til høyre.

 

Programkomitéen og representanter fra programmets forvaltningsautoritet, samt det tekniske sekreteriatet etter at BSR 2014-2020 har blitt godkjent i Warzawa 15. mai.
Programkomitéen og representanter fra programmets forvaltningsautoritet, samt det tekniske sekreteriatet etter at BSR 2014-2020 har blitt godkjent i Warzawa 15. mai.