Fikk servert Interreg til frokost

Hvordan setter bedriftene sine priser? Hvordan bør de markedsføre seg? Hvordan gjøre dette bedre? Dette var noen av spørsmålene prosjektet hadde stilt, og på frokostseminaret 2. juni på Fredriksten kro ble noen av svarene lagt fram. Det ble også presentert resultater fra det øvrige samarbeidet i «Grenseløst næringsliv».

Samarbeidet med Høyskolen gir også resultater ved ulike rapporter skrevet av studenter som har sett nærmere på ulike bedrifter. Avslutningsvis var det også lagt opp til dialog om forskjellene på den svenske og norske bedriftskulturen. Selv om det hadde vært ønskelig med ennå flere deltagere fra næringslivet, ble det en konstruktiv dialog om videre samarbeidsprosjekter, og nyttige innspill til arbeidet i den neste interregperioden.

Foto: www.fredrikstenkro.com
Foto: www.fredrikstenkro.com