Slik kan norske aktører delta

Målsettingen med miniseminaret, som ble gjennomført i Oslo tirsdag 6. mai, var å øke kunnskapen om strategien i Norge og synliggjøre muligheter for deltakelse fra norske aktører.

Axel Rød fra EU-kommisjonen, DG Regio, innledet om bakgrunn og status. Inviterte representanter fra Finland, Danmark og Sverige orienterte om arbeidet på områdene naboskapsamarbeid, martime tema og innovasjon.

En oppsummering av miniseminaret finner du her.

Program og presentasjoner fra seminaret kan lastes ned på lenkene under:

Miniseminar om EUSBSR i Oslo
Deltakerliste miniseminar om EUSBSR i Oslo 6 mai
EUSBSR objectives and priorities
Strategy document March 2012
Præsentation Oslo Bjarke W. Bøtcher
Presentasjon Karin Nygård Skalmann
Presentasjon PA Energy
Presentasjon Østersjøprogrammet 060514
Priority_Area_Maritime-Safety-and-Security Brochure
Priority Area Clean Shipping brochure