Norge med i EUs kunnskaps-satsing

– Samarbeid innen forskning og utdanning er EUs viktigste strategi for å komme seg ut av krisen. Men samarbeid om kunnskap, og kanskje spesielt utveksling for barn og unge, er også viktig for å styrke hele det europeiske fellesskapet i utfordrende tider, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Horisont 2020 og Erasmus+ er viktige virkemidler både for kvaliteten i norsk forskning og utdanning, og for internasjonalt samarbeid innenfor forskning og innovasjon og utdanning. Begge programmene byr på stor muligheter for norske deltagere, og nye muligheter for å fremskaffe kunnskapsgrunnlag for norsk og europeisk politikkutvikling.

– Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram. Norge deltar fullt ut i dette programmet. Det gir oss enorme muligheter, de forventer jeg at norske forskere og institusjoner griper, sier Røe Isaksen.

Sammen med Island, er Norge det første landet utenfor EU som får delta i Horisont 2020. Norge har vært knyttet til EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer siden 1987 og Island siden 1994. I det forrige programmet (2007-2013), deltok Norge og Island i mer enn 1650 prosjekter som omfattet mer enn 2350 islandske og norske deltakere, inkludert mange små og mellomstore bedrifter.

Les mer på lenken til høyre.