Tilbake

Interreg «road-show» på Østlandet

Det grenseregionale samarbeidet mellom Sverige og Norge går inn i sin fjerde generasjon, perioden 2014 til 2020. Fellessekretariat for Indre Østfold, Romerike og Hedmark har lagt ut på turné med et «Road-show» i samarbeid med regionrådene.

Først ut var Hamarregionen, Glåmdalsregionen og Sør-Østerdalsregionen som alle fikk besøk i uka etter påske. Det var regionrådene som var vertskap og stod for arrangementene. Møtene trakk mellom 25 og 40 deltakere, de fleste fra det politiske miljøet og fra regionale kompetansemiljøer.

Møtene ble innledet av ordførerne Bente Elin Lilleøkseth fra Løten, Øystein Østgaard fra Kongsvinger og Ole Martin Norderhaug fra Trysil.

I reiselivskommunen Trysil la ordfører Ole Martin Norderhaug vekt på at Interreg-samarbeidet har endret seg mye siden starten i 1995. Samarbeidet er blitt dypere, også innen næringsliv. Kommunene har innsett at i en sterk internasjonal konkurranse må de samarbeidet for å lykkes.

Trysil-ordføreren var også fornøyd med de fem tematiske målene i det nye programmet. «De er akkurat hva vi har bedt om. Og det er kanskje ikke så rart for vi har skrevet det selv» sa Norderhaug med glimt i øyet og siktet til det felles høringsinnspillet til nytt Intereg Sverige-Norge program som grensekommunene i SITE-regionen (Sälen-Idre-Trysil-Engerdal) leverte inn under programarbeidet.

Deltakerne ble oppfordret til å begynne arbeidet med å finne partnere og utvikle innhold til å møte de politiske prioriteringene i programmet;
– FoU
– Små- og mellomstore bedrifter
– Natur- og kulturmiljø
– Infrastruktur og
– Kompetanse og grenseoverskridende arbeidsmarked

Østlandsforskning var spesielt invitert til å følge med på «Road-showet» for å presentere statiskikk, analyser og anbefalinger for prosjektsamarbeid. I tillegg fikk deltakerne servert eksempler på Interreg prosjekter. Fra Interreg sekretariatet orienterte Bjørn Terje Andersen forarbeidene og innholdet i Interreg Sverige-Norge programmet, mens Erik Hagen viste koplingene mellom Sverige-Norge programmet, norsk regionalpolitikk og EUs strategi for vekst og sysselsetting, EU2020.

Til høyre for artikkelen kan du laste ned presentasjoner fra informasjonsmøtene.

 

Kontakt

 • Andersen, Bjørn Terje

  Hedmark fylkeskommune

  +47 62 54 44 41

  +47 913 45 080

  Send e-post

  Programkoordinator Interreg Sverige-Norge, delområde Indre Skandinavia

 • Haabeth, Jørn

  Østfold fylkeskommune

  +47 47292684

  Send e-post

  Kontaktperson for norsk forvaltende organisasjon for Øresund-Kattegat-Skagerrak og kontaktperson Sverige-Norge, Grenseløst samarbeid.

Tilbake