Endelig programforslag vedtatt

Den multinasjonale programkomiteen har denne uken vært samlet i Warsawa for å enes om et felles samarbeidsprogram for Interreg VB Østersjøprogrammet for perioden 2014-2020. I går ble den endelige forslaget godkjent.

Til sammen har representanter fra elleve land vært med i programkomiteen, deriblant også Norge.

Interreg VB Østersjøprogrammet 2014-2020 er nå klart for den endelige godkjenningsrunden, som formelt gjøres av EU-kommisjonen etter sommerferien. Før det skjer, skal alle landene som inngår i programområdet, godkjenne programforslaget. Alle de 11 landene har deltatt aktivt i programutviklingen.

Mens man venter på at programmet skal bli endelig og formelt godkjent til høsten, starter programledelsen og -administrasjonen i Rostock og RIga allerede nå arbeidet med å utarbeide administrative verktøy og prodsedyrer som er tilpasset det nye programmet.