Åpning av langstrakt lydkunstverk

Verket består av bearbeidede tolkninger av signaturmelodier fra ulika lands radioprogrammer i radioens barndom. Lyden er innspilt med horninstrument og vil skape assosiasjoner til såvel områdets skips- och båttrafikk som varselssignaler, skipssettinger og helleristninger.

Utganspunktet for sendningene er verdensarvstedet Grimeton Radiostation utenfor Varberg. Her vil også den offisielle åpningen foregå. På fastsatte tidspunkter daglig vil det sendes ut signaler herfra til de ni installasjonene, der de besøkende så kan høre hele kunstverket «The Distant Sound».

«The Distant Sound» pågår fra mai-september 2014 og presenteres på disse stedene:
– Punkt Ø – Galleri F 15, Moss
– Isegran, Fredrikstad
– Skipssettningen Blomsholm, Strömstad
– Helleristningen Aspeberget i Vitlycke, Tanum
– Helleristningen Skomakaren i Backa, Lysekil
– Tjolöholms slott
– Varberg havn
– Ystad havn
– Bornholm
– Verdensarvstedet Grimeton radiostasjon, Varberg (sendestasjon)

Les mer om «The Distant Sound» og kunstneren i vedlagte PDF-fil.

Interregprosjektet «In Site» er et samarbeid mellom institusjoner, kunstnere og lokale krefter som skal skape kunstverk som kan medvirke til å øke bevisstheten om regionens felles arv.