Styrker konkurransekraften

Er det mulig – bokstavelig talt – å rive med grensehinder mellom Norge og Sverige for å sikre rekruttering, styrke regional konkurransekraft og få økt tilgang til marked for bygg- og anleggsbransjen i Indre Skandinavia. Har skoleverket på begge sider av grensen noe å lære av hverandre?

Ifølge IRBAKIS-prosjektet er svaret et entydig: JA.
IRBAKIS er utviklet etter initiativ fra Norges Byggskole og Sveriges Byggindustrier med bakgrunn i forprosjekt med tittel Bygg i grenseregionen – felles utdannings- og arbeidsmarked. I IRBAKIS har elever, lærere og rektorer ved de videregående skolene som tilbyr opplæring i bygg- og anleggsfag på begge sider av grensen, truffet hverandre i flere sammenhenger. Det har ført til utveksling av erfaringer, lært seg naboens bygg- og skolespråk, fått nye kolleger og utviklet et godt nettverk.

Ronny Graskopf ved Opplæringskontoret Lærling Øst har vært norsk prosjektleder. Han mener at prosjektet kan vise til mange gode resultater og at både skoleledelsen, elevene, og lærerne, har hatt stort utbytte av IRBAKIS. Både i Sverige og Norge.

– Vi har fått mye positiv oppmerksomhet med fokus på skolene, lærerne og elevene gjennom prosjektet. Det har gitt flere synergieffekter. Skolene har inngått samarbeidsavtaler. Det har vært kunnskapsdeling på tvers av grensen. Lærerne har blitt tilbudt konkrete utdanningstilbud som har blitt godt mottatt. Kopmetansehevingen har gitt lærerne et løft. De har fått flere kolleger å samarbeide med. Og lærnes økte entusiasme smitter over på elevene, sier Graskopf.

Prosjektet har ikke minst bidratt til at skolene er langt mer positiv inntilling til å gå utenfor skolen for å hente kunnskap og kompetanse. Skoleledelsen og lærerne har oppdaget at det finnes mye kompetanse og nye ting å plukke opp fra bransjen.

– Samarbeidet mellom skole og bedrift er svært viktig. Bransjens kompetanse kan skolene dra nytte av i undervisningen, sier prosjektlederen.

I sluttraporrten fra IRBAKIS slår fast at elevene både i Dalarna og Hedmark har vært nysgjerrig på skoleopplegget i nabolandet. Den som har bidratt til det er blant andre ”pilotlærlingen” Matilda Hedmann fra Gustafs i Dalarna. Hun er lærling i Norge hos Byggmester Jon Kåshagen AS.

– Jeg har fortalt om mine erfaringer som norsk lærling for elever ved to videregående skoler i Sverige. Intrykket jeg sitter igjen med at det norske systemet for lærlinger er svært systematisk og grundig. Kontakten med Ronny Graskopf har gjort meg trygg I Sverige er det ikke fagprøver som i Norge. Jeg tror mange i skoleverket og innen bransjen på begge sider av grensen har mye å lære av prosjektet, sier Matilda som skal ta fagbrev i høst.

 

Se historien om svenske Matilda, snekkerlærling i Norge.
Prosjektleder Ronny Graskopf ved Opplæringskontoret Lærling Øst.
Prosjektleder Ronny Graskopf ved Opplæringskontoret Lærling Øst.